BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ

ERASMUS +

HABERLER DUYURULAR

AB Projeleri

FAYDALI LİNKLER

ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?

Erasmus+ Avrupa Birliği Komisyonunun eğitim-öğretim alanında yürüttüğü bir hibe programıdır. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında kuruluşlar arasında ulusötesi ve uluslararası işbirliğini desteklemek ve kolaylaştırmak, insanları temel yeterliliklerle güçlendirmek, okulu erken bırakmayı azaltmak ve örgün, informal  ve yaygın öğrenme yoluyla edinilen yeterlilikleri tanımak için geliştirilmiştir. Erasmus+ fikirlerin paylaşılmasını ve en iyi uygulamaların ve uzmanlığın aktarılmasını ve dijital yeterliliklerin geliştirilmesini kolaylaştırır, böylece sosyal uyumu güçlendirirken yüksek kaliteli bir eğitime katkıda bulunur. Program, Avrupa Birliği’nin en görünür başarı öykülerinden biridir.

Program, Avrupa Eğitim Alanı, Dijital Eğitim Eylem Planı 2021-2027 ,

Avrupa Gençlik Stratejisi ve Avrupa Birliği Spor Çalışma Planının hedeflerini destekleyen kilit bir bileşendir.

Avrupa Birliği’nin ekonomisini sürdürülebilir hale getirmedeki öncelikleri doğrultusunda, Erasmus+ projeleri çevre dostu bir şekilde tasarlanmalı ve tüm yönleriyle yeşil uygulamaları içermelidir. Dahil olan kuruluşlar ve katılımcılar, projelerini tasarlarken çevre dostu bir yaklaşıma sahip olmalıdır; bu, onları çevresel konuları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik edecek, kendi seviyelerinde neler yapılabileceği hakkında düşünmelerini sağlayacak ve faaliyetlerini yürütürken daha yeşil uygulama yolları bulmalarına yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:

Avrupa Birliği Üye Devletleri, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye.

ERASMUS + PROGRAMININ HEDEFLERİ NELERDİR?

GENEL HEDEFİ

Yaşam boyu öğrenme yoluyla, Avrupa'da ve ötesinde eğitim, öğretim, gençlik ve spordaki insanların eğitimsel, mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek, böylece sürdürülebilir büyümeye, kaliteli işler ve sosyal uyuma katkıda bulunmak, yeniliği teşvik etmek ve Avrupa kimlik ve aktif vatandaşlık anlayışını güçlendirmek

ÖZEL HEDEFLERİ

Eğitim ve öğretim alanında Avrupa stratejik işbirliğinin uygulanmasını destekleyen bir Avrupa Eğitim Alanı oluşturmak için temel araç işlevi görmek

Eğitim ve öğretim alanındaki kuruluşlar ve politikalar düzeyinde bireylerin ve grupların öğrenme hareketliliğinin yanı sıra işbirliği, kalite, kapsayıcılık ve eşitlik, mükemmellik, yaratıcılık ve yeniliği teşvik etmek

HER ZAMAN YANINIZDA 

BİNLERCE ÖĞRENCİ STAJ YAPTI

15

Yılların Deneyimi

584

PROJE

7/24

Teknik destek